Zgłoś swój projekt! Start WBO 2018

Od 8 stycznia do 18 lutego można zgłaszać nowe pomysły na inwestycje we Wrocławiu w ramach WBO 2018. Budżet WBO to 25 mln 250 tys zł. Są też nowości – jedną z nich jest pilotaż programu zabytkowego WBO czyli odnowy lub odtworzenia obiektów dawnych na terenie Wrocławia.

Jak to działa?

Wymyśl swoją inwestycję dla osiedla, rejonu, Wrocławia. Porozmawiaj o tym z sąsiadami, znajomymi – określcie swoje potrzeby. To nie jest trudne! Masz pytanie i wątpliwości? Weź udział w spotkaniach informacyjno – warsztatowych. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/spotkania-warsztatowo-informacyjne-wbo-2018

 

Złóż własny projekt! Aktywnie. Po sąsiedzku. Zmieniaj Wrocław.

Jak dzielone są pieniądze?

Projekty rejonowe:

Na potrzeby WBO Wrocław podzielony jest na 14 rejonów – rejon skupia kilka osiedli. Projekt rejonowy to taki, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie.

Każdy rejon ma do „wydania” 1,5 mln zł czyli łącznie 21 mln. zł. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. PLN i projekty duże, do 750 tys. PLN. 

Projekty ogólnomiejskie

To projekt, który dotyczy całego miasta lub więcej niż jednego regionu. Tutaj do wydania są 4 mln PLN. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln PLN. 

O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider.

Projekty zabytkowe

Jedną z nowości tegorocznej edycji jest pilotażowy program odnowy lub odtworzenia obiektów dawnych na terenie Wrocławia – WBO na zabytki. Na jego realizację miasto przeznaczy 250 tys. zł.

– Ponieważ jest to budżet obywatelski, to te obiekty nie mogą być wpisane do rejestru zabytków. To mogą być tereny lub obiekty, np. zegar, brama, kapliczka, rzeźba, czyli coś wartościowego dla lokalnej społeczności. Uznaliśmy, że budżet obywatelski jest najlepszym sposobem, żeby je remontować albo odtwarzać – mówi Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu.

Najważniejsze zmiany WBO 2018

  • WBO na zabytki – 250 tys. zł przeznaczone na odnowienie lub odtworzenie obiektów dawnych na terenie Wrocławia.
  • We wrześniu zagłosujemy na 5 projektów – 2 ogólnomiejskie, 2 rejonowe i 1 dotyczący obiektów zabytkowych.
  • Wyłączenie z WBO drobnych, bieżących zadań remontowych leżących w kompetencjach jednostek miejskich.
  • Zgłaszane projekty powinny mieć wskazane konkretne lokalizacje, nie więcej niż 10 dla jednego zadania
  • W przypadku wyrażenia przez radę osiedla opinii w formie uchwały, zostanie ona opublikowana na stronie projektu.
  • Nowy, bardziej przejrzysty, formularz zgłaszania projektów – zamiast łącznego opisu, należy wymienić listę elementów składowych projektu oraz krótko uzasadnić potrzebę jego realizacji.
  • Możliwość wyrażenia zgody na publikację imienia i nazwiska lidera na stronie projektu.

 

Dokumenty do pobrania: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zglos-swoj-projekt-do-wbo-2018