Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne adresujemy do dzieci w wieku od 6 lat. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję: dowiedzieć  się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji prostego  dzieła scenicznego, tworzyć własne przedstawienie, rozwijać swoją wyobraźnię. Dzieci  mają okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać rekwizyty i dekoracje. Zajęcia kończą się występem przed publicznością.

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży.  Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałek dla dwóch grup wiekowych:

16:00 – 16:55 – dzieci w wieku 7-10 lat

17:00 – 17:55 – dzieci i młodzież w wieku 11 -15 lat

 

Zapisy: Tel. 71 351 12 71 / 71 351 12 70

Cena/: 150 zł za miesiąc

 

 

Celem naszych zajęć jest:

– rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,

– kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji,

– wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,

– wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,

– zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,

– stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych,

– rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej,

– uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew,  ruch, recytację, mimikę, dramatyzację,

– eliminacja niektórych wad wymowy,

– kształtowanie pamięci, uwagi, rozwój logicznego myślenia, poszerzanie słownictwa,

– wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu,

– uzupełnianie i pogłębianie wiadomości szkolnych.

 

Grupy prowadzi Monika Reks.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, studentka piątego roku reżyserii na Wydziale Lalkarskim. Laureatka stypendium Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia artystyczne. Działała – czynnie, a obecnie pozostaje sercem – w ruchu recytatorskim i (umiłowanego) wywiedzionego ze słowa, wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów słowa.

Od kilku lat prowadzi warsztaty edukacyjne i artystyczne, przez dwa lata związana z jedną z wrocławskich szkół alternatywnych, gdzie zajmowała się, m.in. zajęciami teatralnymi, a także dotyczącymi komunikacji, metafory i sztuki. Na Uniwersytecie Wrocławskim realizowała autorskie konwersatorium „Sztuka w ujęciu kognitywnym”.

Wyreżyserowała m.in. „Laboratorium powietrza”, którego celem była integracja społeczna dzieci z dysfunkcją słuchu i dzieci słyszących; „Kiedy króla boli ząb” spektakl muzyczny, w którym każda postać była innym – animowanym przez Lalkarzy – instrumentem muzycznym; „Piotrusia i powietrze”, czyli przygody kamienia, który chciał zostać powietrzem; a dla Muzeum Pana Tadeusza „Pfygdans” – historię o sile witalnej płynącej z liter. Z Konglomeratem Ideowców i Melancholików stworzyła „W takiej czy innej formie życia doświadczać” – spektakl bez słów, za to pełen ciała, animacji i drutu florystycznego. Do swoich teatralnych działań tworzy scenografie, a jak czuje potrzebę, to performuje w ramach nieistniejącego Koła Naukowego Perfo.

Także, m.in. była redaktorką tomików poetyckich oraz tłumaczem-przewodnikiem osób głuchoniewidomych, napisała książkę naukową „Konceptualizacja czasu w relacjach osób chorych na depresję”, praktykowała w wydawnictwach, asystentowała reżyserom, działała w kilku kołach naukowych, stworzyła piosenkę o melancholii papieru, raz nawet współnominowano ją do nagrody Yach w kategorii „kreacja aktorska” za teledysk, w którym była rękawem. I inne.

 

 

Opłaty ryczałtowe za zajęcia należy wnosić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

20% zniżki z kartą Nasz Wrocław przy opłacie z góry za cały miesiąc tylko stacjonarnie!

Deklaracje do pobrania poniżej:

 Deklaracja-uczestnictwa-w-zajeciach-2023-2024