Zajęcia taneczno-wokalne

Zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci od 3 do 6 lat

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mają na celu artystyczny rozwój dziecka poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z elementami rytmiki.

Punktem wyjścia jest piosenka, wokół której zadzieją się różnorodne zdarzenia muzyczne. Spotkamy się z rytmem, muzyką, śpiewem. To sposób by zrozumieć i poczuć muzykę.

Dzięki tym zajęciom będziecie mogli Państwo dostrzec, że rozwój artystyczny Waszych dzieci jest niezwykle harmonijny.

Zajęcia prowadzi Justyna Różewicz- Suszczyńska

Zapraszamy na zajęcia

Dzieci w wieku 3-4 lat    w poniedziałki godz. 16.00 ( zajęcia trwają 40 minut)

Dzieci w wieku 5-6 lat    w poniedziałki godz. 16.45 ( zajęcia trwają 40 minut)

Cena zajęć:

100zł za miesiąc

lekcja próbna 30zł

1 zajęcia 40zł

Opłaty ryczałtowe za zajęcia należy wnosić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

 20% zniżki z URBANCARD Premium przy opłacie z góry za cały miesiąc

Deklaracje do pobrania poniżej:

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Wrocławskiego Klubu Anima