Wieczór Walentynkowy ze spektaklem

 

14 lutego o godz. 18.00 we Wrocławskim Klubie Anima odbędzie się Walentynkowy wieczór ze  spektaklem „Audiencja III czyli Raj Eskimosów”. Spektakl wystawiany przez Fundację Renaty Pałys „WRESZCIE”.

 Bilety w cenie 20zł można rezerwować pod nr telefonu: 609 142 048. W dniu spektaklu bilety w cenie 25zł.

 „Audiencja III czyli Raj Eskimosów” ma formę aberracyjną. Zaczyna się od wykładu o muzyce, ale wykładowca jest tylko człowiekiem, ma swoje problemy, pasje, kompleksy, zamiłowania i ulubione tematy. Jego partnerka – ma również swoje problemy. Oboje są sobie niekiedy bliscy (w jednej ze scen łączy ich miłość), innym razem są wobec siebie obojętni, jeszcze innym razem powstaje między nimi antagonizm duchowy, intelektualny, antagonizm postaw, estetyki życia, sposobu ujmowania i interpretowania jego zjawisk. Charakterystyczne jest zwielokrotnienie obu osobowości, ON (choć zakrojony jest niebogato), ani ONA nie da się sprowadzić do jakiegoś typu psychicznego.
Bogusław Schaeffer

„Audiencja III…” jest środkowym utworem w wielkim przeszło czterogodzinnym cyklu napisanym przez Schaeffera w 1964 r. Jest jedyną „Audiencją” napisaną na dwie osoby. Audiencja ta jest więc pierwszym utworem teatralnym Schaeffera.
Jadwiga Hodor w 1979 r. napisała: „Duet to dialog, a dialog to już niemal teatr! I rzeczywiście wkraczamy tu w specyficzny świat teatru, autor po raz pierwszy formułuje swoje dzieło według kanonów scenicznych, dbając o krągłość formy i o teatralność rzeczy.”

Profesor Bogusław Schaeffer urodził się 6 czerwca 1929 r. we Lwowie. Wybitny polski twórca. Postać w dzisiejszym świecie kulturalnym zupełnie wyjątkowa. Jest kompozytorem, teoretykiem muzyki, dyrygentem, pedagogiem, propagatorem muzyki polskiej na świecie. Nie rezygnując z twórczości muzycznej, zaczął uprawiać dramaturgiczną. Zajmuje się również twórczością plastyczną.
Jest autorem około 550 utworów muzycznych, w 23 gatunkach. Napisał 44 sztuki, przetłumaczone na 17 języków, grane  na całym świecie. Pisze książki o muzyce, podręczniki muzyczne oraz artykuł poświęcone zagadnieniom kultury.