Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne

Warsztaty teatralne adresujemy do dzieci w wieku od 6 lat. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję: dowiedzieć  się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji prostego  dzieła scenicznego, tworzyć własne przedstawienie, rozwijać swoją wyobraźnię. Dzieci  mają okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać rekwizyty i dekoracje. Zajęcia kończą się występem przed publicznością.

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży.  Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

Celem naszych zajęć jest:

– rozwijanie kompetencji wiedzy o teatrze,

– kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji,

– wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki,

– wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,

– zdobywanie umiejętności improwizacyjnych i naśladowczych,

– stwarzanie sytuacji do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych,

– rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej, 

– uwrażliwianie na sztukę i kształtowanie wrażliwej, twórczej osobowości przez zabawę, taniec, śpiew,  ruch, recytację, mimikę, dramatyzację,

– eliminacja niektórych wad wymowy,

– kształtowanie pamięci, uwagi, rozwój logicznego myślenia, poszerzanie słownictwa,

– wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu,

– uzupełnianie i pogłębianie wiadomości szkolnych.

 

Zajęcia prowadzi aktorka Teatru Polskiego Jakub Grębski

 

Zapraszamy na zajęcia w poniedziałki:

Dzieci w wieku 7-10 lat godz. 15.00 ( zajęcia trwają 55 minut)

Dzieci w wieku 11-15 lat godz. 16.00 ( zajęcia trwają 55 minut)

 

 

Cena zajęć:

100zł za miesiąc

lekcja próbna 30zł

1 zajęcia 40zł

Zapisy: Tel. 71 351 12 71 / 71 351 12 70

 

Opłaty ryczałtowe za zajęcia należy wnosić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

 20% zniżki z URBANCARD Premium przy opłacie z góry za cały miesiąc

 

 

 

Deklaracje do pobrania poniżej:

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach Wrocławskiego Klubu Anima