Dobiegł końca konkurs plastyczny „Żywioły”

VI Konkurs Plastyczny Żywioły - nagrodzeni

W dniu 21 listopada 2012 roku Komisja Konkursowa dokonała przeglądu prac rysunkowych, graficznych nadesłanych na konkurs i przyznała nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Nagrody te zostaną wręczone podczas wernisażu 24 listopada o godz. 16.00. Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz nauczycielom za pełne zaangażowanie w  pracę artystyczną
z wychowankami i gratuluje wybitnych osiągnięć młodych artystów w naszym Konkursie.

Lista nagrodzonych