Debiut na wagę – przesunięcie terminu!

Debiut na wagęZ powodu dużej liczby prac, które napłynęły na konkurs, jury podjęło decyzję o przełożeniu terminu ogłoszenia wyników na 28.03.2013r. Tego dnia zostanie opublikowana lista laureatów na stronie internetowej, a samych zainteresowanych powiadomimy telefonicznie lub drogą mailową
o terminie gali, podczas której zostaną wręczone nagrody. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za tak duże zainteresowanie naszym konkursem.

Z poważaniem
Organizatorzy