Życzenia

 Dziękujemy za współtworzenie z nami kulturalnego pejzażu Kozanowa
w mijającym roku i życzymy wielu wzruszeń i dobrej zabawy 
na koncertach, spektaklach  i wszystkich imprezach,
które organizować będziemy dla Państwa w nowym roku 2014. 

Mamy nadzieję, że ten rok okaże się pomyślny i przyniesie
nam wszystkim ogrom pozytywnych doświadczeń. 
 

                                            Życzy dyrektor Wrocławskiego Klubu ANIMA
                                                                            wraz z pracownikami