Teatr Improwizowany IMPROKRACJA

Teatr Improwizowany IMPROKRACJA

Celem bezpośrednim jest nauka improwizacji scenicznych według zasad teatru improv tworzonego przez Violę Spolin (szkoła amerykańska) i Keitha Johnstone’a (szkoła brytyjska). Aby zrealizować cel będą trenowane między innymi następujące umiejętności:

 • dykcja – poprawne artykułowanie wymagane przy wystąpieniach na scenie,
 • praca z ciałem – dla każdego aktora ciało jest podstawowym narzędziem i środkiem
  w sztuce, nauka będzie polegała na świadomym go wykorzystywaniu
 • komunikacja interpersonalna – umiejętność wyrażania siebie, rozumienia innych oraz porozumiewanie się z innymi w sposób nie wywołujący niepotrzebnych konfliktów,
  a pozwalający na budowanie współpracy i wspólne poszukiwanie rozwiązań na scenie i poza nią,
 • autoprezentacja – trening pozytywnego wyrażania siebie w akceptowalny dla społeczeństwa sposób,
 • wystąpienia publiczne – radzenie sobie w sytuacjach publicznych, w których sukces zależy od wywarcia pozytywnego wrażenia na innych – od rozmów o pracę po prezentacje w dużej grupie osób,
 • empatia – identyfikowanie własnych emocji, mechanizmów ich powstawania i objawiania się, a także odczytywania emocji u innych ludzi, oraz współodczuwania, co pozwala na zdrowe budowanie relacji z drugą osobą lub zespołem,
 • kreatywność – umiejętność zmiany nawykowych strategii w myśleniu i działaniu (przekraczanie schematów), odkrywania własnej spontaniczności i siły twórczej, poznanie strategii radzenia sobie z blokadami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

 

Zajęcia: środa w godz. 16.00 – 17.00

Cena za zajęcia: 80zł / m-c

Zapisy: 71 351 12 71/ 71 351 12 70